Πανελλαδικές εξετάσεις 2020
Υπολογισμός μορίων με το νέο σύστημα
Ανθρωπιστικών Σπουδών
Θετικών Σπουδών
Σπουδών Υγείας
Οικονομίας και Πληροφορικής