Κατηγορία: Στερεό

Ερωτήσεις κλειστού τύπου <<ΟΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ>>

<<Ροπή αδράνειας- Θεμελιώδης νόμος στροφικής>> Ερωτήσεις κλειστού τύπου

Ερωτήσεις κλειστού τύπου <<Κινητική ενέργεια και έργο κατά την στροφική κίνηση>>

Ερωτήσεις κλειστού τύπου <<Στροφορμή -Διατήρηση στροφορμής>>

Ερωτήσεις κλειστού τύπου <<Ροπή δύναμης- Ισορροπία στερεού>>